คำคม

ต้นกระดาษ

ที่ทำงานทุกวัน ไม่ใช่ขยัน แต่กูจน

ที่ทำงานทุกวัน ไม่ใช่ขยัน แต่กูจน

มิถุนายน 18, 2018 1662 0 0
ต้นกระดาษ

อุปสรรค ก็เหมือนไฟแดง

อุปสรรค ก็เหมือนไฟแดง ที่ต้องพบเป็น ระยะๆ

มิถุนายน 18, 2018 1586 0 0
คำคม

เป็นคนสู้ชีวิต แต่ไม่เคยคิดสู้เมีย

เป็นคนสู้ชีวิต แต่ไม่เคยคิดสู้เมีย

มิถุนายน 14, 2018 2980 0 2