ปลายไม้ ยอดไม้ต้นกระดาษใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง


ปลายไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงได้

การต่อยอดงานพัฒนาเพื่อคัดส่วนประกอบไม้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด นำเอายอดไม้ ปลายไม้ต้นกระดาษ ไม้ยูคาลิปตัส มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ไม่ต้องทิ้ง นำไปเป็นไม้เชื้อเพลิงชีวมวล สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่หาได้โดยทั่วไป ทั้งเศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จึงไม่เป็นภาระต่อเกษตรกรที่ใช้ อีกทั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นชีวมวล จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร

ปลายไม้_ยอดไม้ต้นกระดาษใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง

โดยเก็บรวบรวมเอา ยอดไม้ต้นกระดาษ ไม้ยูคาลิปตัส ที่ปกติ เกษตรกรจะทิ้งไว้ในแปลง หรือ เผาทิ้ง หลังจากตัดไม้ตามขนาดไม้ ส่วนที่ขายได้ออกไปแล้ว จะเหลือส่วนยอดจะมีใบเยอะ เกษตรกรจะทิ้งไว้ในแปลง บ้างก็เผาทิ้งบ้างทำให้เกิดควัน สร้างมลพิษในอากาศ เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และเป็นภาระในการกำจัดของเกษตรกรเอง

จึงมีการส่งเสริมพัฒนาให้เกษตรกรเก็บยอดไม้ กิ่งไม้ กลับเอามาขายเพื่อเข้าเครื่องสับที่โรงไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง ส่งเสริม และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรได้อีกทาง

ประโยชน์ของไม้แบบยั่งยืน

ไม้เชื้อเพลิงชีวมวลนั้นยังนับเป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งด้วยเนื่องจาก เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถหาได้ และเกิดทดแทนขึ้นในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ

ปลายไม้_ยอดไม้ต้นกระดาษใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำไม้ จะต้องปลูกไม้หลายชนิดที่มีอายุให้ตัดฟันไปขายได้หลายระยะเวลา เพื่อเกษตรกรจะมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปลูกทั้งไม้โตเร็ว อายุรอบตัดฟันแค่ 3-4 ปี อย่างไม้ต้นกระดาษ และไม้ยูคาลิปตัส ปลูกในวงรอบนอกของเขตพื้นที่แปลง เพิ่มความสะดวกในการตัดฟันและช่วยป้องกันลมให้กับชนิดไม้อื่นที่โตช้า

เป็นที่มาของคำว่า “ขายได้ตั้งแต่โคนยันปลาย”

ปลายไม้_ยอดไม้ต้นกระดาษใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง

ไม้เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าซื้อมาเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการเอาเข้าเตาเผาสร้างพลังงานความร้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าจะเน้นทำการรับซื้อไม้เชื้อเพลิงจากกลุ่มเกษตร หรือผู้ผลิตโดยตรงไม่ผ่านตัวแทนหรือตัวกลาง เพื่อให้เงินค่าเชื้อเพลิงถึงมือเกษตรกรโดยตรง หรือผู้ผลิตขั้นแรกอย่างเต็มที่

แบบจ้างผู้รับเหมา

มีทีมงานเข้าเก็บในแปลงของบริษัทในเครือ โดยจะได้รับข้อมูลแปลงมาประกอบการพิจารณา หลังจากนั้นดำเนินการประเมินหน้างานและจ้างผู้รับเหมาเก็บ

แบบรับซื้อตรงจากลูกค้า

โดยที่ลูกค้าบางรายเป็นเจ้าของสวนแปลงต้นกระดาษ แปลงไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งมีลูกค้าบางรายไม่ได้เป็นเจ้าของสวนแต่มีญาติก็เก็บในแปลงญาติๆ มาขาย
หรือลูกค้าบางรายไปขอซื้อไม้ทิ้งในแปลงจากชาวบ้านอื่นๆ เพราะแปลงตัวเองเก็บหมดแล้ว แปลงญาติเก็บหมดแล้ว (3-4 ปี จึงจะเริ่มตัดใหม่) นำมาขายให้โรงไฟฟ้าหมุนเวียนไปเรื่อยๆ

การจะปลูกไม้มีค่าให้ได้คุณภาพ ตัดขายได้ราคาดี สิ่งสำคัญที่สุด เกษตรต้องคำนึงถึง สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในท้องถิ่น สำหรับไม้ที่มีคุณค่า สร้างรายได้ระยะยาวและหมุนเวียนได้ตลอด ตัดฟันมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *