ไม้เชื้อเพลิง มีอะไรบ้าง สร้างรายได้ในท้องถิ่นไหม

ไม้เชื้อเพลิง มีอะไรบ้าง ที่หาง่าย ต้นทุนต่ำ และสามารถสร้างรายได้ในท้องถิ่น ไม้ที่นำมาใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง มีทั้ง ไม้โตเร็ว ไม้โตปานกลาง ไม้โตช้า ไม้กินได้ ไม้ใช้งาน หรือไม้เศรษฐกิจ

ซึ่งหากเป็นไม้เศรษฐกิจ อาจจะแยกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ไม้ต้นทุน คือ ไม้ที่ลงแรงปลูก หรือไม้ที่ต้องใช้งบประมาณลงทุนลงแรงในการปลูก
2. ไม้กำไร คือ ไม้ที่โตขึ้นเองจากการทิ้งเมล็ด ถือเป็นไม้พลังงาน ไม้เชื้อเพลิง ทำถ่าน ทำฟืน

ไม้เหล่านี้หาได้ไม่ยาก สามารถหาได้ในแต่ละท้องถิ่น

โดยเฉพาะในประเทศไทย มีพืชพรรณไม้ที่หลากหลายชนิดในแต่ละภูมิภาคหาได้จากรอบๆบ้าน เช่น ไม้ต้นกระดาษ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ยาง ไม้สน ไม้กระถิน ไม้มะขาม และพวกไม้สวน ซึ่งเกษตรกรปลูกตามหัวไร่ปลายนา เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นิยมปลูกตามพื้นที่ว่างเปล่าบ้าง ปลูกเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจบ้าง ปลูกไว้เป็นอาหาร พืชสมุนไพร แต่พอถึงระยะเวลาหนึ่งต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เกิดความสวยงามของพื้นที่ หรือรูปทรงของต้นไม้สิ่งที่เหลือเหล่านั้นเกษตรกรจะนำไปทิ้งหรือไม่ก็เผาไฟทิ้ง ไม่เกิดประโยชน์กับพื้นที่ทำให้ดินเสื่อมโทรม และยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

ไม้เชื้อเพลิง มีอะไรบ้าง

จุดเด่นของ ไม้เชื้อเพลิง มีอะไรบ้าง

เป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ง่ายโดยมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อนำมาแปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวลมาเป็นพลังงานมีต้นทุนที่ไม่สูงนัก อย่างเช่น ในพื้นที่ชนบทบางพื้นที่ได้นำไม้ฟืนมาใช้เพื่อเป็นแหล่งความร้อนสำหรับประกอบอาหาร ช่วยให้ความอบอุ่น หรือในพื้นที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าก็สามารถนำเชื้อเพลิงชีวมวลที่สามารถหาได้รอบ ๆ พื้นที่นั้นมาเป็นเชื้อเพลิงขั้นต้นสำหรับกระบวนการผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน ไม้เชื้อเพลิงสู่โรงไฟฟ้า แหล่งพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่และใช้มานาน รวมถึงทรัพยากรป่าไม้(ต้นไม้) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ นั่นคือสามารถปลูกทดแทนหมุนเวียนการใช้ได้ ถือเป็นไม้ที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ

ประเภทไม้เชื้อเพลิงที่รับซื้อ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้สวน ไม้ยางพารา ไม้ต้นกระดาษ ไม้ยูคาลิปตัส และไม้ทั่วไปที่ไม่ผิดตามที่กฎหมายกำหนด ไม้กลุ่มนี้มาจากสวนผลไม้ หรือแปลงไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมากจากโค่นไม้สวนที่เปลี่ยนรอบการปลูก เป็นไม้ที่ต้องการเตรียมพื้นที่ปลูก หรืออาจเป็นไม้ที่เหลือจากกลุ่มโรงงานแปรรูปไม้ต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน หรือกลุ่มผู้ผลิต โดยไม่ต้องเอาไปทิ้ง หรือ เอาไปเผาให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีจุดรับซื้อมากกว่า 80 แห่งทั้งโรงชิพ และ HUB กระจายอยู่ใน ภาคอีสาน ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก โดยไม้เชื้อเพลิงที่จะรับซื้อก็จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือกลุ่มแรกที่ยังไมได้สับ เช่น ไม้ท่อน ไม้ฟืน ปีกไม้ และกลุ่มที่สองกลุ่มที่ผ่านสับย่อยแล้ว เรียกว่า ชิพเชื้อเพลิง

นอกจากนี้การเพาะปลูกพืชชีวมวล(ไม้เชื้อเพลิง) ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกด้วย

หมวดหมู่Other

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *