วนเกษตร แก้ปัญหาซ้ำซากของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้ดินขาดแร่ธาตุชนิดเดียวกันซ้ำๆ มากเกินไป จนเป็นเหตุทำให้ดินเสื่อมโทรม การปลูกพืชแบบ วนเกษตร จะมีความหลากหลายของพืชในบริเวณพื้นที่ปลูก เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุ เกื้อกูลกัน ช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่นั้นๆ

ข้อดี ของการปลูกพืชแบบวนเกษตร

  • ลดความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความแปรปรวนในแต่ละปี
  • ลดความเสี่ยงจากความผันแปรของราคาผลผลิต
  • ลดการระบาดของโรค และแมลง พืชบางชนิดเป็นอาหารและที่อยู่อาศัยให้กับแมลงศัตรูธรรมชาติ จึงช่วยลดไม่ให้เกิดการระบาดกับพืชชนิดอื่น
  • ช่วยกระจายการใช้แรงงาน กระจายแรงงานไปตามกิจกรรมต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิดตลอดปี
  • ผลผลิตหลากหลาย สร้างยา สร้างอาหาร และไม้ใช้สอยในครัวเรือน เหลือแบ่งขายเป็นรายได้ เพิ่มรายได้ และกระจายรายได้ตลอดปี

ปลูกแบบไหนได้บ้าง?

แบบบ้านสวน

วนเกษตร แบบบ้านสวน

“แบบบ้านสวน” เป็นการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และพืชผักสวนครัว สมุนไพรในบริเวณสวนเดียวกัน โดยปลูกเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่พืชที่มีหัวฝังดิน ไม้เลื้อย ไม้พันธุ์เตี้ย ไม้ระดับกลาง ไปจนถึงไม้ทรงสูง

แบบมีต้นไม้ แทรกตามไร่นา

วนเกษตร แบบมีต้นไม้แทรกตามไร่นา

“แบบที่มีต้นไม้แทรกตามไร่นา” เป็นการปลูกไม้ยืนต้นเสริมในแปลงไม้ผล ที่มีพื้นที่สูงต่ำ ไม่สม่ำเสมอ โดยปลูกแทรกบนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล เช่น ที่ดอน หรือที่ลุ่มน้ำขัง

แบบมีต้นไม้ ล้อม ไร่นา

วนเกษตร แบบมีต้นไม้ล้อมไร่นา

“วนเกษตรที่มีต้นไม้ล้อมไร่นา” เป็นการปลูกไม้ยืนต้นล้อมพื้นที่ปลูกไร่นาพืชผล เพื่อช่วยบังลม และลดความเสียหายจากลมพายุต่อพืชผล ในพื้นที่ที่มีพายุลมแรงสม่ำเสมอ

แบบมีแถบต้นไม้ และพืชผล สลับกัน

“แบบที่มีแถบต้นไม้และพืชผลสลับกัน” เป็นการปลูกไม้ยืนต้น 2-3 แถว สลับกับพืชผลเป็นช่วงๆ เหมาะกับพื้นที่ที่มีความลาดชัน น้ำไหลเซาะหน้าดิน โดยปลูกขวางความลาดชัน เพื่อช่วยรักษาหน้าดิน

แบบใช้พื้นที่หมุนเวียน ปลูกไม้ยืนต้น พืชผล และเลี้ยงสัตว์

“แบบใช้พื้นที่หมุนเวียน ปลูกไม้ยืนต้น พืชผล และเลี้ยงสัตว์” เป็นการปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผลแบบหมุนเวียน เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

เลือกปลูกพืชตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเกิดความเสียหายต่อพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *