ปลูกต้นกระดาษ ไม่ทำลายดิน

4 ปี กับงานวิจัย ยืนยันว่า “ปลูกต้นกระดาษ ไม่ทำลายดิน ไม่ลดผลผลิตข้าว และยังใช้น้ำสร้างเนื้อไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ต้นกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ไม่ทำลายดิน
การปลูกต้นกระดาษบนคันนาไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน จึงไม่ส่งผลกระทบผลผลิตของข้าวในนา

ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท”

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการปลูกไม้โตเร็ว รวมทั้งหมด 9 โครงการ เพื่อศึกษาผลกระทบของการปลูกไม้สายพันธ์ุต้นกระดาษในพื้นที่จริงตามจังหวัดต่างๆ โดยใช้เวลาศึกษาวิจัยเป็นเวลา 4 ปี (ระหว่างตั้ง แต่พ.ศ. 2548-2551 )

โดยจากผลการวิจัยพบว่าการปลูกต้นกระดาษบนคันนานั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อข้าว ดิน หรือน้ำและไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรจึงได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้ง จากข้าวและจากไม้โตเร็วที่ปลูกเสริม เป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของชาวนาไทยได้อีกทาง

จากการศึกษาผลกระทบของการปลูกต้นกระดาษ* พบว่า

  • การปลูกต้นกระดาษบนคันนาไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน จึงไม่ส่งผลกระทบผลผลิตของข้าวในนา
  • การกระจายของรากของต้นกระดาษไม่มีผลต่อผลผลิตของข้าวในนา โดยรากที่ถูกตัดออกระหว่างเตรียมพื้น ที่ รวมทั้ง เศษซากใบที่ร่วงหล่น จะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยบำรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • ปริมาณการใช้น้ำ ของต้นกระดาษไม่แตกต่างจากไม้ชนิดอื่น และเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้น้ำ เพื่อสร้างเนื้อ ไม้ พบว่าต้นกระดาษสามารถใช้น้ำ สร้างเนื้อ ไม้ได้ดีกว่าไม้โตเร็วชนิดอื่น

ต้นกระดาษฯ มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำในการสร้างเนื้อ ไม้ได้ดีกว่าไม้โตเร็ว (ไม้เศรษฐกิจ)ชนิดอื่น อาทิ ไม้สนเขา ไม้พอพูลัส ไม้พยุง —น้ำที่ดูดซับมาจะถูกใช้ในการสร้างเนื้อไม้เพียง 1.6% ที่เหลืออีก 98.4% จะถูกคายออกคืนสู่ชั้น บรรยากาศ

* ที่มาของข้อมูล: จากวารสารทางวิชาการของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒๘
ฉบับที่ ๓ , กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *