ต้นกระดาษ

ต้นกระดาษ ทำลายดินจริงหรือ ?

ต้นกระดาษ ทำลายดินจริงหรือ ?

มิถุนายน 18, 2018 1293 0 -1
ต้นกระดาษ

ต้นกระดาษมีผลกระทบต่อข้าวจริงหรือ?

ต้นกระดาษมีผลกระทบต่อข้าวจริงหรือ?

มิถุนายน 18, 2018 1374 0 1
ต้นกระดาษ

ที่ทำงานทุกวัน ไม่ใช่ขยัน แต่กูจน

ที่ทำงานทุกวัน ไม่ใช่ขยัน แต่กูจน

มิถุนายน 18, 2018 1679 0 0
ต้นกระดาษ

อุปสรรค ก็เหมือนไฟแดง

อุปสรรค ก็เหมือนไฟแดง ที่ต้องพบเป็น ระยะๆ

มิถุนายน 18, 2018 1624 0 0